Samen inzetten voor een sterker Groningen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie in het gebied van het Groninger gasveld. CVW verricht haar werkzaamheden in opdracht van NAM en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). CVW zet zich in voor het versterken en daar waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied. Ons motto is: Samen werken aan een veiliger Groningen.

Wij leggen ons toe op het inspecteren en versterken van woningen en gebouwen. Centrum Veilig Wonen is in dit traject de uitvoerende partner van de Nationaal Coördinator Groningen. Uw veiligheid is voor ons van groot belang. Daarom is het uitgangspunt voor al onze werkzaamheden, dat inwoners van Groningen even veilig moeten zijn als mensen elders in Nederland. Onder aansturing van CVW:

  • worden woningen en gebouwen geïnspecteerd;
  • wordt na een inspectie berekend of een woning of gebouw moet worden versterkt. Wanneer dit het geval is, wordt berekend welke maatregelen daarvoor nodig zijn;
  • wordt de woning of het gebouw, indien nodig, versterkt.

Het programma en de prioriteit voor het inspecteren en het versterken van woningen en gebouwen, wordt bepaald door NCG.

Inspecteren

Bent u door NCG benaderd omdat uw woning op de planning staat voor een inspectie? Wij verzorgen de uitvoering van de inspectie en sterkteberekening om te kunnen bepalen of versterkingsmaatregelen bij uw woning nodig zijn. 

naar inspecteren

Versterken

CVW is verantwoordelijk voor de advisering en coördinatie van de uitvoering van het bouwkundig versterkingsprogramma als gevolg van het Winningsbesluit 2016, binnen de door NAM en NCG gestelde beleidskaders en met gebruik van de geldende richtlijnen (o.a. NPR 9998).

naar versterken