Samen inzetten voor een sterker Groningen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van inspecteren, engineeren, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en andere gebouwen in het gebied van het Groningen gasveld. CVW verricht haar werkzaamheden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ons motto is: Samen werken aan een sterker Groningen.

Dinsdag 2 juli heeft Centrum Veilig Wonen (CVW) kennis genomen van het feit dat de overheid geen gebruik heeft gemaakt van de optie tot verlenging van het huidige contract met NAM, dat afloopt op 31 december 2019. De overheid heeft aangegeven zo snel mogelijk over te willen gaan naar 1 publieke uitvoeringsorganisatie en daarmee houdt CVW als entiteit op te bestaan.

 

CVW heeft het een eer gevonden om verantwoordelijkheid te mogen dragen voor de pioniersfase van het schade- en versterkingsdossier in de afgelopen 5 jaar. Daarin heeft zij samen met de markt, in opdracht van NAM en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen, in een maatschappelijk sterk bewogen speelveld, gewerkt aan een veiliger Groningen.

 

CVW is trots op de ruim 75.000 afgehandelde schadedossiers, 12.000 uitgevoerde inspecties/opnames, 5.500 opgeleverde versterkingsadviezen, 950 versterkte huizen, 3000 veiliger gemaakte woningen, 200 tijdelijke woningen en legio scholen, dorpshuizen, kerken en andere gebouwen waaraan de medewerkers van CVW met grote betrokkenheid invulling hebben gegeven. Daarmee is de regio niet alleen veiliger geworden, maar zijn ook belangrijke ervaringen en inzichten opgedaan waarmee de uitvoering van de versterkingsopgave in de toekomst kan worden versneld.

 

CVW gaat medewerking verlenen aan de wens van EZK/BZK/NCG en de regio om zo snel mogelijk te komen tot één uitvoeringsorganisatie, onder publieke regie, ten behoeve van de versterkingsopgave in Groningen. NCG staat opgesteld voor het inrichten van die nieuwe uitvoeringsorganisatie, welke de organisatie van de versterkingsopgave vanaf 1 januari 2020 voort zal zetten. CVW zal al haar (contractuele) verplichtingen jegens bewoners, opdrachtnemers en leveranciers nakomen of in goed overleg tussen partijen tijdig overdragen.

Inspecteren

Bent u door NCG benaderd omdat uw woning op de planning staat voor een inspectie? Wij verzorgen de uitvoering van de inspectie en sterkteberekening om te kunnen bepalen of versterkingsmaatregelen bij uw woning nodig zijn. 

naar inspecteren

Versterken

CVW is verantwoordelijk voor de advisering en coördinatie van de uitvoering van het bouwkundig versterkingsprogramma als gevolg van het Winningsbesluit 2016, binnen de door NAM en NCG gestelde beleidskaders en met gebruik van de geldende richtlijnen (o.a. NPR 9998).

naar versterken