Samen inzetten voor een sterker Groningen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van inspecteren, engineeren, bouwkundig versterken en verduurzamen van woningen en andere gebouwen in het gebied van het Groningen gasveld. CVW verricht haar werkzaamheden in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ons motto is: Samen werken aan een sterker Groningen.

Inspecteren

Bent u door NCG benaderd omdat uw woning op de planning staat voor een inspectie? Wij verzorgen de uitvoering van de inspectie en sterkteberekening om te kunnen bepalen of versterkingsmaatregelen bij uw woning nodig zijn. 

naar inspecteren

Versterken

CVW is verantwoordelijk voor de advisering en coördinatie van de uitvoering van het bouwkundig versterkingsprogramma als gevolg van het Winningsbesluit 2016, binnen de door NAM en NCG gestelde beleidskaders en met gebruik van de geldende richtlijnen (o.a. NPR 9998).

naar versterken