Buitengebied

Inspecties in het buitengebied

Centrum Veilig Wonen is  gestart met het inspecteren van woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd. Eigenaren van panden in het buitengebied, die voor 15 augustus bij NAM, NCG of CVW een schademelding hebben gedaan, zijn of worden in de komende periode door CVW benaderd voor het inplannen van een inspectie. Er wordt daarbij niet alleen beoordeeld of de schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken.

Meer weten over de inspecties in het buitengebied? Bekijk dan de veelgestelde vragen of het nieuwsbericht over buitengebied.

De onderstaande video's geven weer wat er tijdens een inspectie gebeurt en hoe de beoordeling van de schades plaatsvindt.

Video 1 geeft kort het totale proces weer.
Video 2 laat zien hoe de inspectie is uitgevoerd
Video 3 geeft informatie over het beoordelen van de schades

Meer informatie

Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt u het stappenplan 'inspectie na melding buiten de schadecontour' downloaden. Uw bewonersbegeleider beantwoordt tijdens het proces al uw vragen.

Documenten

- Technische rapportage
- Vragen en antwoorden

Meer informatie in het persbericht van 31 maart.

Second opinion

Eigenaren die het niet eens zijn met de beoordeling van de schade, kunnen over de geïnspecteerde en gerapporteerde schade een second opinion aanvragen. CVW faciliteert het proces van second opinions. Hiervoor zijn drie onafhankelijke bureaus beschikbaar: Fugro, Movares en Royal HaskoningDHV. Zij hebben met elkaar een uniforme werkwijze voor de uitvoering van second opinions opgesteld.
Na aanvraag van een second opinion, wordt het dossier willekeurig aan een van deze bureaus toegewezen. Zij zullen de benodigde informatie van de inspectie en beoordeling van de schade(s) op basis van hun kennis en expertise bestuderen.

De uitvoering van de second opinion is gericht op het herbeoordelen van alle feiten. Het is geen herinspectie of beoordeling ter plekke en ook zullen er geen eventuele nieuwe schades worden opgenomen. Onderdeel van een second opinion kan ook zijn dat het bureau aanleiding ziet voor een aanvullend onderzoek. Indien dit het geval is, wordt de eigenaar hierover geïnformeerd. Op basis van alle bevindingen zal het second opinion-bureau bepalen of zij tot dezelfde of afwijkende conclusies komt ten opzichte van het eerste onderzoek. In geval van een afwijkende conclusie zal de conclusie van de second opinion in principe leidend zijn.

We streven ernaar het oordeel van het second opinion bureau binnen drie tot zes weken beschikbaar te stellen. Eigenaren die het ook niet zijn bent met de uitkomsten van de second opinion, kunnen hun zaak voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Ook kunnen eigenaren de zaak op ieder moment voorleggen aan de Algemene Burgerrechter.