Buitengebied

Inspecties in het buitengebied

Centrum Veilig Wonen is - bij wijze van proef - gestart met het inspecteren van woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied, ook wel het ‘buitengebied’ genoemd. Eigenaren van panden in het buitengebied, die voor 15 augustus bij NAM, NCG of CVW een schademelding hebben gedaan, worden in de komende periode door CVW benaderd voor het inplannen van een inspectie. Er wordt daarbij niet alleen beoordeeld of de schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken.

Meer weten over de inspecties in het buitengebied? Bekijk dan de veelgestelde vragen of het nieuwsbericht over buitengebied.

De onderstaande video's geven weer wat er tijdens een inspectie gebeurt en hoe de beoordeling van de schades plaatsvindt.

Video 1 geeft kort het totale proces weer.
Video 2 laat zien hoe de inspectie is uitgevoerd
Video 3 geeft informatie over het beoordelen van de schades

Meer informatie

Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt u het stappenplan 'inspectie na melding buiten de schadecontour' downloaden. Uw bewonersbegeleider beantwoordt tijdens het proces al uw vragen.

Documenten

- Technische rapportage
- Vragen en antwoorden

Meer informatie in het persbericht van 31 maart.