Disclaimer

Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site

De inhoud (tekst en afbeeldingen) die door Centrum Veilig Wonen op deze internetsite (beginnend met www.centrumveiligwonen.nl) wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt of gedownload. De inhoud mag niet op andere wijze worden gekopieerd en mag niet worden veranderd. Hyperlinks naar deze website of delen daarvan dienen vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door Centrum Veilig Wonen (Afdeling Communicatie).

Centrum Veilig Wonen zal zich naar beste kunnen inspannen om correcte en actuele informatie op haar website te nemen maar kan geen verklaring of garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie. Centrum Veilig Wonen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van www.centrumveiligwonen.nl, de onmogelijkheid deze site te bezoeken, of de mate waarin op de informatie op deze site vertrouwd wordt.

Door op verschillende hyperlinks binnen www.centrumveiligwonen.nl te klikken, wordt u doorgestuurd naar andere websites, voor de inhoud waarvan Centrum Veilig Wonen geen aansprakelijkheid aanvaardt. Berichten en materialen die door middel van elektronische post via het internet naar www.centrumveiligwonen.nl of naar Centrum Veilig Wonen worden gestuurd kunnen geen vertrouwelijk karakter hebben en Centrum Veilig Wonen behoudt zich het recht voor om aan haar toegezonden informatie op enigerlei wijze te gebruiken of reproduceren. Het staat Centrum Veilig Wonen vrij om alle ideeën, concepten, kennis en/of technieken die in de aan haar toegezonden informatie is vervat te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van ontwikkeling, productie en marketing, zonder dat hiervoor vergoedingen invorderbaar zijn. Alle informatie die naar www.centrumveiligwonen.nl wordt gestuurd, dient waarheidsgetrouw te zijn, de rechten van derden niet te schenden, en niet in strijd met de wet te zijn.

De producten en merken waarnaar verwezen wordt op www.centrumveiligwonen.nl zijn in Nederland verkrijgbaar en beschermd. Mogelijk zijn deze producten en merken of dienstmerken in uw land niet verkrijgbaar of beschermd. Centrum Veilig Wonen behoudt zich het recht voor producten waarnaar op www.centrumveiligwonen.nl wordt verwezen terug te trekken en deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen.