Bouwkundige maatregelen als gevolg van gaswinning

Op maandag 9 februari heeft minister H. Kamp (Economische Zaken) maatregelen gepresenteerd die de gevolgen van gaswinning moeten terugdringen.

Voor meer informatie lees hier de brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Voor een beknopte versie van de maatregelen; lees het nieuwsbericht op de site van Economische Zaken.

Tijdens de presentatie noemde de minister de aanstelling van een Nationaal Coördinator Groningen, die tot taak krijgt om te bouwen aan het vergroten van leefbaarheid en veiligheid in de regio. Centrum Veilig Wonen is sinds januari van dit jaar de officiële organisatie die verantwoordelijk is voor schadeafwikkeling en het veiliger maken en bouwkundig versterken van gebouwen. De minister gaf aan dat de preventieve versterking van gebouwen niet alleen een bouwtechnische opgave is, maar ook sociaal maatschappelijke gevolgen kan hebben voor buurten en dorpen. Daarom is de samenhangende inzet van alle partijen en overheden van groot belang. Er is een eerste versie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen opgesteld. Deze richtlijn heeft betrekking op nieuwbouw, verbouw en op bestaande bouw en gaat over het beperken van risico op persoonlijk letsel als gevolg van het instorten van gebouwen en over het voorkomen van grotere schade aan gebouwen door eventueel zwaardere bevingen.

Wellicht heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over het veiliger maken en bouwkundig versterken. Elders op onze website treft u vragen en antwoorden aan.