Centrum Veilig Wonen start klanttevredenheidsonderzoek

Vanaf maandag 26 januari start CVW met een continu klanttevredenheidsonderzoek, waarin alle schademeldingen die wij vanaf onze start hebben gekregen worden meegenomen. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd. Met online en eventueel schriftelijke vragenlijsten zullen bewoners die contact hebben gehad met CVW benaderd worden. Wij hopen dat gedupeerden de tijd willen nemen om hun mening te geven, zodat wij bewoners in de komende tijd nog beter kunnen ontzorgen en onze dienstverlening verbeteren.

Tevredenheid bewoners vergroten

Een van de belangrijkste doelstellingen van CVW is de tevredenheid over de schadeafhandeling van bewoners te vergroten. Omdat CVW de bewoner centraal wil stellen en niet de schade, gaat CVW de tevredenheid meten van alle gedupeerden die schade(s) bij haar hebben gemeld. Niet alleen de algemene tevredenheid, maar ook die op onderdelen van haar dienstverlening, zoals het opnemen van de schademelding en het schade-expertiseproces. De resultaten van de onderzoeken gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Onafhankelijk onderzoek

In samenwerking met Customeyes, een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in klantenonderzoek, is een permanent klanttevredenheidsonderzoek opgestart. Het onderzoek levert ons waardevolle inzichten op over het beeld dat bewoners hebben van Centrum Veilig Wonen en hoe wij beter kunnen inspelen op de wensen van onze klanten. We zullen vanzelfsprekend terugkoppeling verzorgen over de uitkomsten van het bewonersonderzoek. De resultaten van de onderzoeken, plaatsen wij op onze website.