Centrum Veilig Wonen stopt met compensatie btw-verhoging

Per 1 juli 2015 heeft de Nederlandse overheid het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten laten vervallen. Voortaan wordt weer 21% btw op de arbeidskosten in rekening gebracht. Centrum Veilig Wonen (CVW) houdt rekening met deze btw-verhoging middels de ‘overgangsregeling btw’ zodat schademelders en aannemers die het werk uitvoeren er geen hinder van ondervinden. Deze zogenoemde overgangsregeling stopt per 1 juli 2016.

Het beëindigen van de regeling heeft gevolgen voor bewoners die tussen januari 2015 en april 2015 schade bij Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben gemeld en deze schade nog niet hebben laten herstellen. Dit geldt ook voor bewoners die tussen januari 2015 en mei 2015 schade hebben gemeld bij NAM. Het doel van het beëindigen van de overgangsregeling is het stimuleren van herstel van de aardbevingsschade. Omdat de verandering in btw op 1 juli een jaar geleden is ingevoerd, hebben bewoners een jaar de tijd gehad om de schade te laten herstellen en de eventuele meerkosten, door de btw-verhoging, vergoed te krijgen.

De regeling

Bij onderhoud en renovatie van woningen werd (onder voorwaarden) tot 1 juli 2015 6% btw in rekening gebracht op de arbeidskosten en 21% btw op materiaalkosten. Vanaf 1 juli 2015 wordt voor zowel arbeidskosten als materiaalkosten weer 21% btw gefactureerd. Het btw-tarief van 6% is wel blijven gelden voor schilder-, stukadoor- en isolatiewerkzaamheden.

CVW heeft rekening gehouden met deze tariefwijziging zodat zowel de schademelders als de aannemers die het werk uitvoeren er geen hinder van ondervinden en de vergoeding uitgekeerd krijgen waar zij recht op hebben. Deze zogenoemde overgangsregeling wordt per 1 juli 2016 door CVW beëindigd.

Wat betekent dit voor u?

In expertiserapporten van de schade-experts die tot 1 april 2015 (CVW) en tot 1 mei 2015 (NAM) zijn opgesteld is gerekend met het btw-tarief van 6% voor arbeidskosten en 21% voor materiaalkosten. Voor expertiserapporten die na 1 april 2015 (CVW) en 1 mei 2015 (NAM) zijn opgesteld, is al gerekend met het huidige btw-tarief. Hier hoeft dus geen verrekening plaats te vinden.

Wanneer de herstelwerkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, zullen de meerkosten, doordat sinds 1 juli 2015 sprake is van 21% btw op de arbeidskosten en 21% btw op de materiaalkosten alleen nog volledig worden vergoed indien voor de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor 1 juli 2016.

Voorwaarden om de meerkosten vergoed te krijgen zijn:

  • de procedure geldt voor alle na 1 januari 2015 vastgestelde schades die nog niet zijn hersteld en waarbij in het expertiserapport (opgesteld voor 1 april 2015 (CVW) of 1 mei 2015 (NAM)) is gerekend met 6% btw op de arbeidskosten (m.u.v. schilder-, stukadoor- en isolatiewerkzaamheden).

  • de bijbehorende facturen moeten worden overlegd aan Centrum Veilig Wonen.

  • de herstelwerkzaamheden dienen voor 1 juli 2016 te zijn uitgevoerd.

Ook voor bewoners die hebben gekozen voor uitbetaling van het schadebedrag

Sommige bewoners hebben gekozen voor uitbetaling van het schadebedrag (herstel in eigen beheer). Ook zij kunnen, wanneer zij de schade hebben hersteld, nog gebruikmaken van de huidige regeling die per 1 juli 2016 stopt. Wanneer u heeft gekozen voor uitbetaling van het schadebedrag, zal alleen (het verschil in btw) worden gecompenseerd wanneer u de betreffende facturen, waaruit blijkt dat het totaalbedrag is overschreden, voor 1 juli 2016 overlegt aan Centrum Veilig Wonen. Ook hier geldt dat het expertiserapport dient te zijn opgesteld tussen 1 januari 2015 en 1 april 2015 en er is gerekend met 6% btw op de arbeidskosten in het expertiserapport.

Wij vragen u om deze brief mee te sturen met de factuur of de facturen. Hierop vragen wij naar uw dossiernummer, het juiste bankrekeningnummer en uw handtekening, zodat wij bij de aanvraag weten dat het om de btw-regeling gaat en bij welk dossier de factuur hoort.

Indien het totaalbedrag in het expertiserapport niet is overschreden, komt u niet in aanmerking.