Afhandeling aardbevingsschade in nieuwe jaar: bewoner staat centraal bij Centrum Veilig Wonen.

Met ingang van 2015 neemt Centrum Veilig Wonen (CVW) de afhandeling van aardbevings-schade over van de NAM. Centrum Veilig Wonen is gevestigd in een bedrijfspand aan de Fivelpoort in Appingedam. In dit pand bevindt zich het bewonerscontactcentrum dat dagelijks (ook in het weekend, op zaterdag en zondag) is geopend van 08.00 tot 20.00 uur voor schademeldingen en andere informatie. Schades kunnen op verschillende manieren worden gemeld: persoonlijk, per post, via het gratis telefoonnummer: 0800 2896636 of via het online schadeformulier op de website. Naast het afhandelen van schadeclaims gaat Centrum Veilig Wonen zich ook bezig houden met het versterken en verduurzamen van huizen en gebouwen, met als hoofddoel: het vergroten van de veiligheid voor inwoners in de provincie Groningen.

Bewoners staan centraal

Centrum Veilig Wonen is een jonge, klantgerichte organisatie die op 5 januari van start gaat met zo’n 70 medewerkers. Het merendeel daarvan is afkomstig is uit de provincie Groningen. “De medewerkers komen uit dit gebied en kennen als geen ander de problematiek rondom de gaswinning. Sommigen hebben zelf ook schade. Zij weten dus als geen ander welke impact aardbevingen hebben op het persoonlijk leven van Groningers”, zegt algemeen directeur Peter Kruyt van Centrum Veilig Wonen. Hij geeft aan dat iedere nieuwe medewerker een pittige opleiding ontvangt, waardoor er nu een professionele schadeafhandelingsorganisatie in de startblokken staat. “Wij wikkelen zelfstandig schades af”, zegt hij.

Bij Centrum Veilig Wonen staan bewoners centraal: na de schademelding wordt een vaste contactpersoon toegewezen die het gehele schadeafwikkelingsproces begeleidt. Er wordt telkens gestreefd naar een snelle en adequate afhandeling van aardbevingsschade: daarvoor zorgen vanaf januari 45 schade-experts die door Centrum Veilig Wonen zijn opgeleid en worden aangestuurd. Daarnaast werkt het Centrum intensief samen met veelal Groningse bedrijven die worden ingezet bij het herstellen van schade, het versterken en verduurzamen van gebouwen. Er is grote belangstelling om deze taken uit te voeren: naast de reeds gecontracteerde bedrijven hebben zich bijna 200 nieuwe Groningse organisaties aangemeld voor drie informatiebijeenkomsten die Centrum Veilig Wonen houdt op 15, 20 en 27 januari. Door zoveel mogelijk te werken met medewerkers en bedrijven uit het noorden (uiteindelijk zo’n 1200 professionals) levert Centrum Veilig Wonen een belangrijk aandeel in het creëren van werkgelegenheid en economisch perspectief in dit gebied.

Klanttevredeheid

Centrum Veilig Wonen betrekt op een actieve wijze de inwoners bij haar activiteiten, o.a. door het houden van een permanent klanttevredenheidsonderzoek. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om direct verbetervoorstellen in te voeren als bewoners die aangeven. Naast het houden van individuele enquêtes gaat Centrum Veilig Wonen in de komende jaren ook lokale klantgesprekken voeren en zijn medewerkers aanwezig op informatiebijeenkomsten in de regio. Via de website en de social media zoals Twitter en Facebook is een interactief klantcontact ook mogelijk.

Nieuw gebouw

Tot het voorjaar van 2015 werkt Centrum Veilig Wonen vanuit een tijdelijk onderkomen. Op dit moment wordt een nieuw pand gebouwd  op een goed bereikbare locatie aan de N33 – de weg tussen Assen en Eemshaven. De nieuwbouw wordt naar verwachting in april/mei opgeleverd: de naar schatting 150 medewerkers die CVW over enige tijd telt, kunnen hier allemaal worden gehuisvest.