Acantus-woningen versterkt en energieneutraal gemaakt

Elf woningen van Acantus zijn in de afgelopen weken versterkt en energieneutraal gemaakt. De werkzaamheden in Spijk en Farmsum zijn in opdracht van Centrum Veilig Wonen uitgevoerd door Geveke Bouw en Friso Bouwgroep.

Veiliger, comfortabel en duurzaam wonen

De werkzaamheden die aan de woningen in Spijk en Farmsum zijn uitgevoerd waren ingrijpend, maar het eindresultaat mag er zijn. Alle buitengevels zijn gesloopt, de woningen zijn versterkt door het plaatsen van een stalen constructie en er zijn nieuwe goed geïsoleerde gevels en daken (met zonnepanelen) geplaatst. Ook zijn de vloeren in de woningen vervangen. Vanwege de impact van de werkzaamheden, kregen de bewoners tijdelijk onderdak aangeboden in een wisselwoning.

Het versterken van de huurwoningen heeft een tweeledig doel. Zo moeten Groningers niet alleen veilig kunnen wonen, maar zich ook weer veilig voelen in hun woning. Daarnaast willen de woningcorporaties een stap vooruit maken in de kwaliteit van wonen door te zorgen voor verbeterde, comfortabele en duurzame woningen voor hun huurders. Belangrijk extra element van de versterkingsoperatie is dan ook het verduurzamen van de woningen tot Nul op de Meter, wat inhoudt dat ze bij gemiddeld verbruik evenveel energie opwekken als verbruiken.

Eerder zijn corporatiewoningen versterkt en energieneutraal gemaakt in Kantens, Loppersum, Middelstum en Uithuizen. Centrum Veilig Wonen werkt bij dit project samen met acht corporaties, te weten Wierden en Borgen, Acantus, Woongroep Marenland, Stichting Woningbouw Slochteren/Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Stichting Uithuizer Woningbouw, De Delthe en Woonzorg Nederland.

Aardbevingsbestendig opgeleverde woningen in Spijk
Aardbevingsbestendig opgeleverde woningen in Spijk