Inloopspreekuur Centrum Veilig Wonen in Loppersum

Centrum Veilig Wonen (CVW) start vanaf 20 augustus een inloopspreekuur in het gemeentehuis van Loppersum. Iedere donderdagmiddag is er van 16:00 tot 18:00 uur een medewerker van CVW aanwezig om bezoekers te woord te staan.

Centrum Veilig Wonen is opgericht om bewoners te compenseren voor schade die zij lijden door aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Groningen en om de veiligheid in het gebied te vergroten door het versterken van huizen en gebouwen. De bewoner van het gebied staat daarbij voor ons altijd centraal. Het spreekuur is bedoeld om bewoners uit de regio te voorzien van informatie rondom schadeherstel en hen bijvoorbeeld te helpen met het invullen van een schadeformulier.

Het informatiepunt is gevestigd in de centrale hal van het gemeentehuis Loppersum:

Molenweg 12
9919 AH Loppersum.

Eerder werd deze ruimte beheerd door de NAM onder de naam Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG). Omdat Centrum Veilig Wonen vanaf 1 januari van dit jaar het herstellen, versterken en verduurzamen in de provincie Groningen coördineert, is het informatiepunt door CVW overgenomen. Het RIG blijft wel bestaan, maar richt zich onder andere op het organiseren van themabijeenkomsten.