Maarlandhoeve: op unieke wijze aardbevingsbestendig

Het rijksmonument Maarlandhoeve in Uithuizen trekt op dit moment veel belangstelling. De historische boerderij ‘zweeft’ zo’n 75 centimeter boven de grond. De grond onder de boerderij is uitgegraven. Met behulp van een geheel nieuwe techniek ‘base-isolation’ wordt het monument de komende maanden aardbevingsbestendig gemaakt.

Tijdens een persmeeting op 10 mei legde architect Kor Holstein aan de aanwezige journalisten uit dat er eerst voor een andere oplossing was gekozen: een staalconstructie aan de binnenzijde van het gebouw. ‘Maar tijdens de planvorming werd de NPR-richtlijn gewijzigd; daarom bleek deze oplossing niet meer bruikbaar. Toen hebben we base-isolation toegepast’. Bij deze oplossing wordt het woonhuis versterkt door de toepassing van een fundering op rubber oplegblokken en glij-opleggingen: dit zijn base-isolators. Om base-isolators te kunnen plaatsen is het woonhuis omhoog gebracht. Er zijn in totaal 18 vijzels geplaatst en daarna heeft een hydraulisch computergestuurd systeem het huis rechtstandig omhoog geplaatst. Op dit moment wordt er onder de vloer een nieuwe fundering aangebracht: een 300 mm dikke betonvloer waarop vervolgens de base isolators kunnen worden geplaatst. Als de vloer is uitgehard wordt de druk van de vijzels afgehaald, zodat de monumentale bovenbouw op de nieuwe ondergrond komt te staan.

Naar verwachting duren de werkzaamheden nog plm. vier maanden. Daarna kan de eigenaar – die nu in een tijdelijk onderkomen woont naast de boerderij – de Maarlandhoeve weer betreden. Het is de bedoeling dat base-isolation vaker wordt toegepast, o.a. bij projecten in Usquert en Garrelsweer.