Oude schademeldingen alsnog in behandeling

Centrum Veilig Wonen verstuurt deze week brieven naar mensen buiten het aardbevingsgebied die eerder tevergeefs schade hebben gemeld. In de brief wordt gemeld dat NAM onlangs de zgn. contourenkaart heeft afgeschaft. Omdat de locatie van schade buiten de contourenkaart viel is de schademelding destijds niet in behandeling genomen door de NAM.

Centrum Veilig Wonen meldt in de brief dat zij alsnog de schademeldingen in behandeling neemt. In totaal gaat het om plm. 750 meldingen. Met alle schademelders wordt contact opgenomen en er wordt een afspraak gemaakt met een schade-expert. Hij beoordeelt dan of er een verband bestaat tussen de schade en de gaswinning. Indien dit het geval is wordt alsnog de schade vergoed.