Samenwerken met lokale marktpartijen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is de advies- en uitvoeringsorganisatie op het terrein van schadebehandeling en het inspecteren en versterken van woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. We willen de werkgelegenheid die hieruit voortvloeit zoveel mogelijk laten landen in de regio. Ons personeelsbestand bestaat voor circa 80% uit Groningers en van de bedrijven die deel uitmaken van ons Erkenningsregister komt eveneens 70% uit de provincie. Bij de uitvoering van de werkzaamheden betrekken wij zowel grotere als kleinere marktpartijen. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan een sterker economisch perspectief in de provincie Groningen.

Regelmatig houdt CVW de marktpartijen die zijn opgenomen in het Erkenningsregister, Bouwend Nederland als ook afzonderlijke delegaties van (kleinere) aannemers op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. We geven daarbij openheid van zaken over onder andere de omvang van de werkzaamheden en de verwachtingen voor de toekomst als ook de wijze waarop wij het werk verdelen onder partijen en met welke redenen.

Op basis van gesprekken en door te luisteren naar de signalen vanuit de markt, hebben wij vorig jaar bij marktpartijen aangekondigd dat wij in 2017 bij de aanpak van kwetsbare gebouwelementen een andere werkwijze gaan hanteren. Een bewoner kan hier sinds enige tijd een voorkeur kenbaar maken voor een aannemer die met erkende vakmensen werkt. Een overzicht van deze aannemers is te vinden op onze website. De ‘voorkeursaannemer’ wordt vervolgens gevraagd een offerte (marktconform) uit te brengen en deze offerte vergelijken wij met onze eigen raming. Opdrachtverstrekking geschiedt daarmee op basis van de bewonersvoorkeur. Wel dienen de aard en omvang van de werkzaamheden logischerwijs te passen bij de gekozen aannemer en houden wij ook rekening met de veiligheid voor de omgeving. Zo willen wij voorkomen dat er meerdere aannemers gelijktijdig in een zelfde straat aan het werk zijn.

Indien een bewoner zelf geen voorkeur aangeeft voor een bepaalde aannemer geldt dat wij de betrokken hoofdaannemers verzoeken bij de uitvoering zoveel mogelijk samen te werken met lokale onderaannemers. Tenslotte, bij de behandeling van aardbevingsschade is de bewoner altijd geheel vrij om een eigen aannemer te kiezen voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden. CVW communiceert bij schadebehandeling ook met bewoners dat zij deze vrijheid hebben.

De Erkenningsregeling
Direct bij de start van CVW in 2015 is de Erkenningsregeling in het leven geroepen. Toetreding tot de regeling is bewust heel laagdrempelig gemaakt om de toegang voor kleinere marktpartijen zo maximaal mogelijk te maken. Op dit moment zijn bijna 5.000 vakmensen erkend behorende bij bijna 900 bedrijven. Zeventig procent van deze bedrijven komt uit de provincie Groningen. Naast het bieden van kwaliteit en veiligheid is een van de doelen van de Erkenningsregeling het verder ontwikkelen van vakmanschap in de provincie. Trainingen die onderdeel uitmaken van de Erkenningsregeling vinden daarom altijd plaats in het kader van permanente educatie om als regio op een hoger niveau te komen.