SNN informeert schademelders over werkwijze beëindiging Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering

Op de website van SNN is informatie geplaatst over de beëindiging van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering per 1 februari 2016. Alleen huiseigenaren die voor 1 februari 2016 schade hebben gemeld bij Centrum Veilig Wonen en nog geen expertiserapport hebben ontvangen, mogen nog tot maximaal een maand na ontvangst van het expertiserapport een aanvraag indienen bij SNN.

De Dialoogtafel Groningen heeft eind 2014 een regeling getroffen voor verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied: de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering. De regeling wordt uitgevoerd door SNN. Inwoners van de elf gemeenten konden in aanmerking komen voor de regeling wanneer zij erkende aardbevingsschade hadden van minimaal 1000 euro. Op 18 december 2015 is door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en SNN bekendgemaakt dat de regeling per 31 december 2015 eindigde. Tevens is gecommuniceerd dat de tijdelijke regeling vanaf 18 december met terugwerkende kracht werd opengesteld voor erkende schadegevallen van minimaal 1000 euro buiten de elf aardbevingsgemeenten. In alle gevallen geldt dat de schade voor 1 januari 2016 moest zijn veroorzaakt en de schademelding op uiterlijk 31 januari 2016 bij CVW moest zijn gedaan. De regeling is per 31 december 2015 gestopt voor de onderdelen: koop van een huis na 17 januari 2014 en voor de combinaties met een advies voor bouwkundig versterken. Voor deze onderdelen moesten inwoners voor 31 december 2015 een aanvraag indienen bij SNN.

Werkwijze wanneer u nog geen definitief expertiserapport van CVW heeft ontvangen

Wanneer u huiseigenaar bent van een woning en beschikt over een expertiserapport, met daarin opgenomen aardbevingsschade van minimaal 1000 euro, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering indien u voor 1 februari 2016 uw aanvraag heeft ingediend bij SNN. Beschikte u voor 1 februari 2016 nog niet over een definitief expertiserapport, maar heeft u uw schade wel op uiterlijk 31 januari 2016 bij CVW gemeld? Dan hanteert SNN de volgende procedure*:

  • U dient binnen een maand na ontvangst van het definitieve expertiserapport, met daarin erkende aardbevingsschade van minimaal 1000 euro, uw aanvraag bij SNN te doen.

Voor meer informatie over de Regeling, procedure en veel gestelde vragen verwijzen wij u door naar SNN die de Regeling uitvoert: www.snn.eu/waardevermeerdering of via telefoonnummer: 050 5224 900.

In het kader van ons privacybeleid verstrekken wij geen gegevens van onze schademelders aan SNN. Centrum Veilig Wonen is niet verantwoordelijk voor het doen van een aanvraag voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering bij SNN.

Motie

In de Tweede Kamer is dinsdag 26 januari 2016 een motie ingediend over het voortzetten van de waardevermeerderingsregeling of een vergelijkbare regeling. Het kabinet is verzocht om bij de behandeling van de komende voorjaarsnota hiervoor met een voorstel te komen. Deze motie is aangenomen. Minister Kamp zal dit in het kabinet bespreken. Zodra hierover meer bekend is, leest u hierover op de website van SNN of op die van de Nationaal Coördinator Groningen.

* Deze procedure gold tot 1 juli 2016. Inmiddels is de regeling definitief gesloten. Voor meer informatie over de Regeling, procedure en veel gestelde vragen verwijzen wij u door naar SNN die de Regeling uitvoert: www.snn.eu/waardevermeerdering of via telefoonnummer: 050 5224 900.