Uitleg over positie Centrum Veilig Wonen

De positie van Centrum Veilig Wonen (kortweg: CVW) heeft dit weekend in online media – met name op Twitter – veel aandacht gekregen. De directie hecht aan openheid en transparantie en wil daarom graag uitleg geven.

Tot de oprichting van Centrum Veilig Wonen is gezamenlijk besloten door een aantal partijen, zoals de Dialoogtafel, Onafhankelijk Raadsman, de Technische Commissie Bodembeweging en de NAM. Centrum Veilig Wonen is een professionele uitvoeringsorganisatie met een zelfstandige positie, daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, een eigen directieteam en veel medewerkers die in deze regio wonen.

Op 15 oktober werd de nieuwe organisatie voor afwikkeling van aardbevingsschade en bouwkundig versterken gepresenteerd onder de werktitels Centrum Veilig Wonen en Projectservicebureau. Centrum Veilig Wonen is opgericht door Arcadis en CED; zij hebben de nieuwe organisatie bij de Kamer van Koophandel geregistreerd op naam van eerder genoemde werktitels. Het KvK-nummer wordt daarbij gemeld op onze website.

Op afstand is iets anders dan onafhankelijk

In alle uitingen is tot dusverre gemeld dat de schadeafhandeling op afstand komt te staan van NAM. De minister van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer per brief op 8 juli 2014 geïnformeerd dat de NAM voor alle schade verantwoordelijk blijft; van een geheel onafhankelijke positie voor Centrum Veilig Wonen kan daarom geen sprake zijn. De taken en werkzaamheden die Centrum Veilig Wonen verricht worden gecontroleerd door de inmiddels benoemde en in functie zijnde Raad van Toezicht. Deze Raad controleert ook of en hoe Centrum Veilig Wonen op afstand van NAM haar taken uitvoert. Voorzitter van de Raad van Toezicht is Bas Eenhoorn (voorheen o.a.burgemeester van Alphen a/d Rijn); de overige leden zijn: Roelof Bleker en Martin Verwoert.

Schademeldsysteem

Op de online media wordt bericht dat al het web- en mailverkeer van Centrum Veilig Wonen via de servers van Shell/NAM verloopt. Dit is onjuist: Centrum Veilig Wonen maakt voor één onderdeel van de website, te weten het schadeformulier, gebruik van hetzelfde schademeldsysteem dat NAM ook hanteert. Dit is om praktische redenen: om snel te kunnen zien of er reeds een schadedossier is (dan wordt de schademelding in behandeling genomen door NAM) of dat het een nieuwe melding betreft (waarbij de afwikkeling geschiedt door CVW). Hierover is volledige duidelijkheid gegeven in de bekendheidscampagne. 

Gelet op de korte voorbereidingstijd van slechts twee maanden was het niet mogelijk om voor de startdatum van 5 januari een eigen schadeafwikkelingssysteem te ontwikkelen en te implementeren. In de loop van 2015 – als alle schademeldingen worden uitgevoerd door Centrum Veilig Wonen – ligt het in de bedoeling om een eigen en onafhankelijk werkend schademeldsysteem in gebruik te nemen.