Versterken en verduurzamen 375 woningen gestart

De tweede fase van de pilot versterken, verduurzamen en verbeteren van corporatiewoningen is officieel van start gegaan. Afgelopen vrijdag tekenden zeven bouwbedrijven het contract met Centrum Veilig Wonen voor de aanpak van 375 woningen van vier woningbouwcorporaties in het aardbevingsgebied. De bouwbedrijven zijn gestart met de voorbereidingsfase en de eerste schetsontwerpen van de woningen worden op korte termijn aan huurders gepresenteerd. Het gaat om woningen in Appingedam, Garrelsweer, Loppersum, Middelstum, ’t Zandt, Ten Post, Wirdum en Zandeweer.

Leereffecten

De aanpak van de 375 woningen is het vervolg op de pilot waarbij 175 woningen in opdracht van CVW zijn versterkt voor acht woningbouwcorporaties in Groningen. In deze pilot werden door de bouwbedrijven verschillende versterkingsmethoden toegepast om ervaring op te doen met het versterken. Dit heeft ertoe geleid dat bij de aanpak van de 375 woningen veelal wordt gekozen voor versterking middels een staalconstructie aan de buitenzijde in combinatie met nieuwe gevels.


Ook andere ervaringen en leerpunten die uit de aanpak van de eerste 175 woningen naar voren zijn gekomen, worden meegenomen. Het gaat dan onder andere om een verbetering in de projectorganisatie en het eerder betrekken van huurders, gemeenten en andere stakeholders. De woningbouwcorporaties zetten zich in voor een verbetering van de communicatie met huurders en huurdersverenigingen. Er is hierbij ook extra aandacht voor het gebruik van de woningen die Nul op de Meter worden gemaakt. De ambitie van partijen is om alle woningen nog dit jaar versterkt, verbeterd en verduurzaamd op te leveren aan de bewoners.


Verwacht wordt dat de meeste bewoners tijdens de werkzaamheden niet thuis kunnen blijven wonen. Daarom realiseert CVW op een aantal locaties in het gebied op dit moment woningen waar huurders tijdelijk kunnen wonen. Deze woningen kunnen later ook voor de versterkingsopgave, die CVW onder regie van de NCG uitvoert, worden ingezet. Of een bewoner een tijdelijke woning gebruikt, wordt door de woningcorporatie in overleg met de bewoner bepaald.

De zeven marktpartijen waarmee CVW samenwerkt bij de aanpak van deze woningen zijn: Bouwbedrijf Kooi, BAM Wonen, Bouwborg, Van Wijnen Noord, Friso Bouwgroep, Rottinghuis en Geveke Bouw.

De 375 woningen zijn in het bezit van de woningcorporaties: Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Groninger Huis en De Delthe.