Versterken en verduurzamen huurwoningen gestart

Centrum Veilig Wonen start in samenwerking met acht woningcorporaties met het aardbevingsbestendig verbouwen en verduurzamen van de eerste 23 huurwoningen. De woningen in Kantens, Loppersum, Middelstum en Uithuizen worden nog voor de kerst opgeleverd. Het versterken van deze woningen maakt onderdeel uit van het totale project waarbij 1650 woningen aardbevingsbestendig en energiezuinig worden gemaakt. Het is de eerste keer dat zoveel woningen in een keer worden versterkt en verduurzaamd.

Het versterken van de huurwoningen heeft een tweeledig doel. Zo moeten Groningers niet alleen veilig kunnen wonen, maar zich ook weer veilig voelen in hun woning. Daarnaast willen de corporaties een stap vooruit maken in de kwaliteit van wonen door te zorgen voor verbeterde, comfortabele en duurzame woningen voor hun huurders. Belangrijk extra element van de versterkingsoperatie is dan ook het verduurzamen van de woningen.

Foto: BAM, woningen Loppersum
Foto: BAM, woningen Loppersum

Wat betekent aardbevingsbestendig verbouwen?

Bij de huurwoningen wordt de draagconstructie zo versterkt dat deze voldoet aan de beschikbare norm voor aardbevingsbestendig verbouwen. De eerste woningen die worden versterkt liggen verspreid over het gebied en daarbij worden verschillende versterkingsmethoden toegepast. Sommige woningen worden versterkt met een constructie van staal, anderen met beton. Op deze manier doen we ervaring op met verschillende methoden en de gevolgen daarvan voor de bewoners en hun omgeving. Deze ervaringen worden verwerkt in de aanpak van de rest van het versterkingsproject.

Bewoners ondersteunen en ontzorgen

Bij dit project komt veel op de bewoners af. Daarom stellen in de eerste plaats de corporaties, maar ook de aannemers en CVW, alles in het werk om de bewoners te ondersteunen en ontzorgen. CVW zorgt daarnaast voor een goede afstemming tussen de uitvoerende partijen zodat de versterkingswerkzaamheden vlot en efficiënt kunnen verlopen. Verwacht wordt dat bewoners tijdens het grootste deel van de werkzaamheden thuis kunnen blijven. Voor de momenten dat dit niet mogelijk is – bijvoorbeeld wanneer zware gevelelementen worden geplaatst – wordt in overleg met de bewoners gezorgd voor een passende oplossing.

Unieke samenwerking

Een project van deze omvang kan alleen slagen als alle partijen goed samenwerken en samen het belang van de bewoners voor ogen houden. In totaal nemen acht corporaties aan het project deel: Wierden en Borgen, Acantus, Woongroep Marenland, Stichting Woningbouw Slochteren/Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Stichting Uithuizer Woningbouw,  De Delthe en Woonzorg Nederland.