MVO en Veiligheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid

Centrum Veilig Wonen wil meer zijn dan alleen schadeafhandeling van aardbevingsschades. We willen er voor u zijn, maar ook voor uw omgeving. We hechten dan ook veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Veiligheid, zowel uw als onze eigen veiligheid.

Samen maken we Groningen veiliger

We besteden extra aandacht aan veiligheid, tijdens alle CVW-gerelateerde activiteiten. We zetten ons in om alle risico’s boven tafel te krijgen en we investeren in het wegnemen van risico’s. We vragen dan ook veilig gedrag van iedereen die aan CVW verbonden is; bij u thuis, maar ook onderweg. Iedereen die voor of namens ons werkt, werkt volgens onze veiligheidsregels en moet gevaarlijke situaties melden.

Hoe merkt u dit?

Iedereen die betrokken is bij Centrum Veilig Wonen wil uw veiligheid kunnen waarborgen. Dat zit niet alleen in veilig werken, maar het gaat ook om een bijdrage aan uw veiligheid en welzijn. We willen bijvoorbeeld overlast van licht, geluid en verkeer in uw omgeving zo veel mogelijk beperken. Dit doen we onder andere door de mensen die voor en namens ons werken te stimuleren en te helpen om veilig te kunnen werken, maar ook door (bouw)verkeer te reguleren en u te informeren als er iets in uw buurt verandert. Denk hierbij aan voorgenomen ingrijpende activiteiten, waardoor er tijdelijk meer of ander verkeer door uw buurt rijdt. Zo worden er soms verplichte rijroutes aangewezen waar al ons bouwverkeer zich aan moet houden. Het kan natuurlijk voorkomen dat er bouwverkeer langs bijvoorbeeld een basisschool moet rijden. We houden dan rekening met de schooltijden en zorgen dat er op de drukke momenten geen bouwverkeer langsrijdt. Ook op bouwplekken zullen we de bewoners en eigenaren voorlichten over de werkzaamheden en hoe ze hier zo veilig mogelijk mee om kunnen gaan.

Informatiepagina verkeersveiligheid

We informeren u graag over onze organisatie en onze diensten. Op onze pagina In de media vindt u verschillende informatiepagina's die zijn verschenen in regionale weekbladen. De informatiepagina waarin wij meer vertellen over het thema verkeersveiligheid, kunt u downloaden door op de afbeelding hieraast te klikken.

Help CVW verbeteren

Heeft u suggesties, ervaringen of opmerkingen over hoe dat nog beter kan? We blijven graag op de hoogte van uw ervaringen en nodigen u uit om uw ideeën, zorgen en suggesties met ons te delen. Dit kunt u doen via ons ideeënformulier.

meld uw idee