Hoe zijn we georganiseerd?

Hoe zijn we georganiseerd?

Centrum Veilig Wonen heeft de schadeafhandeling overgenomen van de NAM. We staan onder toezicht van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Voorzitter van de Commissie van Toezicht is Bas Eenhoorn. De commissie wordt verder gevormd door de leden Roelof Bleker en Martin Verwoert.

Bewoners centraal

Wij geven op een nieuwe, betrokken manier invulling aan het beleid betreffende het herstel van aardbevingsschades dat, voorgesteld door de NAM, in samenspraak met vele partijen aan de Dialoogtafel wordt vastgesteld. In de uitvoering van onze taken stellen wij de gedupeerden en de bewoners van het gebied centraal. Wij stellen ons open en transparant op en zullen veelvuldig met de inwoners van de provincie Groningen in gesprek gaan. Ook meten wij de tevredenheid over de door ons afgehandelde schades van de gedupeerden. De resultaten daarvan zijn openbaar en gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Samenwerking

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we een groot netwerk. Zo werken we nauw samen met gemeenten en de provincie Groningen, schadeverzekeraars, hulpverleningsinstanties, LTO Noord en verschillende kennisinstituten.

Daarnaast werken we samen met veel vakmensen zoals schade-experts, aannemers, ingenieurs en dergelijke, die een belangrijke rol spelen in het daadwerkelijke herstel van aardbevingsschades. Deze vakmensen noemen we ‘contractors’. Op de pagina Erkenningsregeling vindt u aanvullende informatie voor en over deze vakmensen.

Commissie van Toezicht

"Vanaf 2015 zijn de schadeafhandeling, het bouwkundig versterken en het verduurzamen van huizen in Groningen gefaseerd op afstand van NAM komen te staan. Als bewoner kunt u vanaf nu terecht bij Centrum Veilig Wonen.

De Commissie van Toezicht op Centrum Veilig Wonen ziet als onafhankelijke commissie toe op een zorgvuldige en adequate afhandeling van de taken van CVW. Ook controleert de Commissie of en hoe Centrum Veilig Wonen op afstand van NAM haar taken uitvoert. De Commissie is voor drie jaar benoemd door minister Kamp van Economische Zaken en zal twee keer per jaar rapporteren aan hem. De Commissie bestaat uit ondergetekende, Roelof Bleker (dijkgraaf Waterschap Rivierenland) en Martin Verwoert (zelfstandig ondernemer met een achtergrond in de bouwsector).

Mocht u een klacht hebben over Centrum Veilig Wonen dan kunt u deze melden bij de onafhankelijke raadsman."


Bas Eenhoorn
Voorzitter Commissie van Toezicht

Organisatiestructuur

De aandeelhouders van Centrum Veilig Wonen zijn Arcadis (55%) en CED (45%).

Directie

De directie van Centrum Veilig Wonen bestaat uit: Algemeen directeur Peter Kruyt, directeur Bedrijfsvoering Harry Venema en directeur Bouwkundig Versterken Jan Emmo Hut.

Bas Eenhoorn, voorzitter Commissie van Toezicht
Bas Eenhoorn, voorzitter Commissie van Toezicht

De bevindingen van de Commissie van Toezicht op Centrum Veilig Wonen over het eerste jaar leest u hier.