Hoe zijn we georganiseerd?

Bewoners centraal

Wij geven op een nieuwe, betrokken manier invulling aan het beleid betreffende het herstel van aardbevingsschades dat, voorgesteld door de NAM, in samenspraak met vele partijen aan de Dialoogtafel wordt vastgesteld. In de uitvoering van onze taken stellen wij de gedupeerden en de bewoners van het gebied centraal. Wij stellen ons open en transparant op en zullen veelvuldig met de inwoners van de provincie Groningen in gesprek gaan. Ook meten wij de tevredenheid over de door ons afgehandelde schades van de gedupeerden. De resultaten daarvan zijn openbaar en gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Samenwerking

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we een groot netwerk. Zo werken we nauw samen met gemeenten en de provincie Groningen, schadeverzekeraars, hulpverleningsinstanties, LTO Noord en verschillende kennisinstituten.

Daarnaast werken we samen met veel vakmensen zoals schade-experts, aannemers, ingenieurs en dergelijke, die een belangrijke rol spelen in het daadwerkelijke herstel van aardbevingsschades. Deze vakmensen noemen we ‘contractors’. Op de pagina Erkenningsregeling vindt u aanvullende informatie voor en over deze vakmensen.

Organisatiestructuur

De aandeelhouders van Centrum Veilig Wonen zijn Arcadis (55%) en CED (45%).