Privacy Beleid

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Download en bekijk ons privacybeleid voor de websites centrumveiligwonen.nl en mijncvw.nl.

Privacyverklaring Centrum Veilig Wonen

In het kader van alle activiteiten die Centrum Veilig Wonen (CVW) uitvoert, kunnen we u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacyverklaring opgesteld. In deze Privacyverklaring is te lezen voor welke doeleinden uw gegevens door CVW worden verwerkt, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en waar u met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht kunt bij CVW.

Download de privacyverklaring.

Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zet zich in samenwerking met Centrum Veilig Wonen (CVW) in voor de schadeafhandeling en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. NCG heeft met de uitvoering van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen een belangrijke rol ten aanzien van de (verbetering van de) afhandeling van aardbevingsschade en bouwkundige versterking.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van deze werkzaamheden is het wenselijk dat CVW uw persoonsgegevens met NCG deelt. Het betreft dan bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, uw contactgegevens, de gegevens omtrent de schadeafhandeling of de inspectie van uw woning. Het delen van deze gegevens gebeurt zorgvuldig en met inachtneming van de Wbp.

Op basis van de regels van de Wbp kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan NCG als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van aardbevingsschade, bouwkundige versterking of verduurzaming van gebouwen. Er is in dit geval voor zowel bij NAM/CVW als voor de NCG sprake van een gerechtvaardigd belang om de gegevens door de NAM/CVW te verstrekken aan NCG.

Tussen NAM en NCG is een Protocol gegevensverstrekking opgesteld. Hierin staan de regels beschreven die bij het verstrekken van persoonsgegevens gelden. NAM/CVW verstrekken op verzoek van de NCG persoonsgegevens aan NCG volgens dit protocol. Het complete Protocol gegevensverstrekking kunt u hier lezen.

Complete dossiers (inclusief correspondentie met schademelder) van complexe schadezaken zullen door NAM aan NCG worden verstrekt nadat de betrokkene schriftelijk aan CVW heeft bevestigd ermee akkoord te zijn dat in zijn complexe schadezaak wordt bemiddeld door de NCG. De betrokkene zal schriftelijk worden geïnformeerd over de verstrekking van het dossier aan de NCG. CVW is belast met de procedure voor het schriftelijk informeren van betrokkene(n) en de vastlegging hiervan.

De persoonlijke gegevens die NCG op deze wijze krijgt worden in een datasysteem opgeslagen dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid aan dergelijke systemen stelt. De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige verwerking van deze gegevens ligt bij NCG.