Schadeherstel

U wilt schade melden

Vanaf 21 juli 2017 geldt er een nieuw proces voor het afhandelen van schade waarvan het vermoeden is dat dit mijnbouwschade is als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Centrum Veilig Wonen aangewezen als organisatie voor het registreren en opnemen van de schade. Deze taak vindt plaats onder toezicht van NCG. De manier van schade opnemen wijkt af van de oude schadeprocedure. Alle schademeldingen die CVW heeft ontvangen sinds 31 maart 2017 worden volgens een nieuwe manier van schade opnemen behandeld. Nadat de schademelding is geregistreerd door CVW wordt een schadeopname ingepland. Bij de inspectie van de woning registreert de schade-inspecteur de gehele woning (binnen- en buitenkant) op aanwezige schades. De inspecteur maakt van de inspectie een verslag, maar doet geen uitspraak over de oorzaak van de schade. De bewoner krijgt het verslag ter inzage en kan aangeven of de schadeopname en –beschrijving volledig en juist is geregistreerd. Het opnameeverslag wordt vervolgens overgedragen aan het nog op te richten onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade. Dit Instituut beoordeelt dan de schade en bepaalt het schadebedrag.

U heeft na 31 maart 2017, maar voor 21 juli 2017 schade gemeld

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft op 21 juli 2017 bekend gemaakt dat – in overleg met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen – is besloten om te starten met het opnemen van schades die tussen 31 maart en 21 juli 2017 zijn gemeld bij CVW. Alle ruim 2100 schademelders ontvangen van de NCG een brief waarin wordt meegedeeld dat er voor 31 oktober a.s. een afspraak wordt ingepland voor schadeopname. Voor meer informatie: lees verder.

U meldt uw schade na 21 juli 2017

Sinds 31 maart zijn ruim 2.100 schades gemeld bij CVW. CVW kan niet alle schades tegelijk inspecteren. Het duurt ongeveer zes maanden om alle inspecties – voor de reeds gemelde schades - uit te voeren. De schades worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Dit betekent dat de schades die op 31 maart zijn gemeld als eerst worden geïnspecteerd. Wel wordt prioriteit gegeven aan schademeldingen binnen de provincie Groningen. Schades die na 21 juli worden gemeld, kunnen naar verwachting daarom pas vanaf een half jaar later worden opgenomen.

In vijf stappen van schade naar beoordeling

Stap 1: U meldt schade bij CVW.

Stap 2: Er wordt een afspraak ingepland voor opname van de schade.

Stap 3: Er vindt schade-opname plaats: bij inspectie van de woning of gebouw worden alle aanwezige schades – zowel binnen als buitenzijde – geregistreerd.

Stap 4: De schademelder ontvangt het opnameverslag en geeft aan of de schade volledig en juist is geregistreerd. Dit leidt indien nodig tot aanpassingen in het verslag.

Stap 5: Het opnameverslag wordt beoordeeld door het (op te richten) Instituut Mijnbouwschade en bepaalt de hoogte van het schadebedrag.