Van schademelding tot herstel

Stap 1: U wilt schade melden

Het proces voor het afhandelen van schade was tot vrijdag 31 maart 2017 verdeeld in vijf stappen. Hiernaast in het blauwe kader vindt u een toelichting op deze stappen.
Schademeldingen die plaatsvinden na 31 maart 2017 om 12.00 uur worden afgehandeld volgens het nieuwe proces. In onderstaand kader leest u meer over dit proces.

Afhandeling meldingen bevingsschade verandert per 31-3-2017

Vanaf vrijdag 31 maart 2017 om 12.00 uur wordt schade als gevolg van aardbevingen op een nieuwe manier afgehandeld. Na het bekendmaken van de resultaten van het buitengebied, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aangekondigd dat per direct voor álle nieuwe schademeldingen een nieuwe methodiek gaat gelden. Deze methodiek wordt onder regie van de NCG uitgewerkt in een nieuw schadeprotocol dat uiterlijk op 1 juli 2017 wordt ingevoerd. Tot deze datum worden schademeldingen wel geregistreerd, maar nog niet in behandeling genomen. Als het nieuwe schadeprotocol is vastgesteld door de NCG zal CVW schademelders nader informeren hoe de melding wordt afgehandeld.

meer informatie

Buitengebied

Schademeldingen vanuit het buitengebied werden lange tijd wel door CVW geregistreerd, maar in afwachting van resultaten van lopende (validatie)onderzoeken in het gebied, niet bezocht voor een inspectie. Sinds 15 augustus 2016 worden deze meldingen bezocht voor een inspectie.

over inspecties in het buitengebied

Stap 2: Het onderzoek naar de oorzaak van uw schade

Nadat u uw schademelding heeft gedaan, neemt Centrum Veilig Wonen contact met u op om een afspraak met een schade-expert in te plannen.

De schade-expert onderzoekt of uw schade veroorzaakt is door een aardbeving. Hij bespreekt de uitkomst van zijn onderzoek met u en geeft aan op welke wijze eventueel herstel kan worden uitgevoerd.

CVW werkt op basis van het schadeprotocol (versie 2, november 2016)

Drie schadecategorieën

De door u gemelde schade wordt door de schade-expert in een van de volgende drie categorieën ingedeeld:

 • De schade komt in zijn geheel door een aardbeving (A-schade)
  Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, funderingsproblemen of andere onderliggende oorzaken.
   
 • De schade komt gedeeltelijk door een aardbeving (B-schade)
  Er was al schade aan uw woning of gebouw en deze schade is verergerd door een aardbeving. De al aanwezige schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw of een weg in de buurt (trillingen van verkeer).
   
 • De schade komt niet door een aardbeving (C-schade)
  De schade aan uw woning of gebouw was al aanwezig en is niet veroorzaakt of verergerd door een aardbeving. De schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), et cetera.

Expertiserapport

De schade-expert beoordeelt tijdens zijn bezoek van welke schade sprake is en neemt zijn conclusies op in het expertiserapport.

Nieuwe schade melden?

Wanneer u tot drie dagen voordat de schade-expert bij u op bezoek komt nieuwe schade constateert en deze meldt bij CVW, dan kan de schade-expert deze schade ook opnemen tijdens zijn bezoek.

Ontdekt u nieuwe schade ná het bezoek van de schade-expert? Doet u dan een nieuwe melding bij Centrum Veilig Wonen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe afspraak met een schade-expert in te plannen.

Wanneer u schade bij ons meldt, onderzoekt de schade-expert of de schade is veroorzaakt door een aardbeving
Wanneer u schade bij ons meldt, onderzoekt de schade-expert of de schade is veroorzaakt door een aardbeving

Versneld Herstel

Wanneer er sprake is van kleine, minder complexe aardbevingsschade, dan kunt u in aanmerking komen voor Versneld Herstel. In dit geval kan al binnen vijf dagen na uw melding begonnen worden met het herstel van uw schade.

Stap 3: Expertiserapport : de uitkomst van het schade-onderzoek

Na het onderzoek naar de oorzaak van de schade aan uw woning of gebouw, stelt de schade-expert een expertiserapport op.

In het expertiserapport beschrijft de schade-expert de volgende onderdelen:

 • de omvang van uw schade;
 • of de schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door aardbevingen;
 • de kosten voor het herstel van de schade die (gedeeltelijk) is veroorzaakt door een aardbeving.
   

De schade-expert streeft ernaar om binnen 8 weken na het schade-onderzoek het expertiserapport voor u te maken. Centrum Veilig Wonen stuurt u vervolgens het rapport toe. Bij complexere schade(s), kan het langer duren voordat de expert het rapport heeft afgerond.

Wanneer u het niet eens bent met het expertiserapport, dan kunt u bezwaar maken tegen de uitkomsten ervan.

Begrippenlijst

In het expertiserapport worden termen gebruikt die u wellicht niet bekend zijn. Daarom hebben wij een begrippenlijst (pdf) gemaakt waarin wij een aantal termen toelichten.

Na het onderzoek naar de oorzaak van uw schade, maakt de schade-expert een expertiserapport
Na het onderzoek naar de oorzaak van uw schade, maakt de schade-expert een expertiserapport

Stap 4 - U kunt kiezen wie uw schade herstelt

Wanneer uit het expertiserapport blijkt dat er geheel of gedeeltelijk sprake is van aardbevingsschade, dan kunt u zelf kiezen wie deze schade gaat herstellen.

Bij het expertiserapport ontvangt u een keuzeformulier. Hierop kunt u aangeven door wie u uw schade wilt laten herstellen. U kunt er ook voor kiezen om het schadebedrag te laten uitkeren.

Er zijn drie schadecategorieën. U ontvangt het keuzeformulier alleen wanneer er geheel of gedeeltelijk sprake is van aardbevingsschade (A- of B-schade). Wanneer uit het schade-onderzoek blijkt dat er geen sprake is van aardbevingsschade (C-schade), dan ontvangt u geen keuzeformulier. U komt in dat geval immers niet in aanmerking voor een vergoeding. Wanneer wel sprake is van aardbevingsschade, dan heeft u drie mogelijkheden voor het herstel:

Herstel via Centrum Veilig Wonen

Centrum Veilig Wonen coördineert alle herstelwerkzaamheden en staat garant voor de kwaliteit. Wij adviseren u om voor deze optie te kiezen.

Lees meer over herstel via Centrum Veilig Wonen

Herstel via uw eigen aannemer


U kiest zelf een aannemer. Wij vergoeden de herstelwerkzaamheden tot maximaal het bedrag zoals in het expertiserapport is vastgesteld.

lees meer over herstel via uw eigen aannemer

Uitbetaling van de schadevergoeding

Centrum Veilig Wonen keert het schadebedrag, zoals genoemd in het expertiserapport, rechtstreeks aan u uit.
 

Lees meer over uitbetaling van de schadevergoeding

Stap 5: De herstelwerkzaamheden

Voor uw veiligheid raden wij u aan om uw schade altijd te (laten) herstellen.
U kunt bij (gedeeltelijk) aardbevingsgerelateerde schade zelf kiezen hoe uw schade wordt hersteld. Wij adviseren u om de werkzaamheden uit te laten voeren via Centrum Veilig Wonen. De vakmensen die wij voor het herstel inschakelen, voldoen altijd aan de eisen van onze Erkenningsregeling.
Op die manier staan wij garant voor het geleverde herstel.

Herstelwerkzaamheden via Centrum Veilig Wonen

Wanneer u kiest voor herstel via Centrum Veilig Wonen, worden de werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen die voldoen aan onze Erkenningsregeling. Deze vakmensen hebben aanvullende trainingen gevolgd en Centrum Veilig Wonen houdt toezicht op de werkzaamheden die zij verrichten.

Trainingen voor vakmensen

Onderdeel van onze Erkenningsregeling is dat vakmensen aanvullende trainingen volgen. Iedere vakman volgt bijvoorbeeld de training Communicatie en Gedrag in Aardbevingsgebieden. Het is namelijk erg belangrijk dat de vakmensen die bij u over de vloer komen u goed begrijpen en op een juiste manier met u en uw spullen om gaan. Maar ook dat zij u goed informeren over wat er met uw woning of gebouw gebeurt. En heel belangrijk: afspraak is afspraak. Wanneer een vakman (m/v) een afspraak onverhoopt niet na kan komen, zal hij u hierover tijdig informeren en samen met u een nieuwe optie kiezen.
Uiteraard hechten wij een groot belang aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de meeste ongelukken in de bouw gebeuren tijdens werken op hoogte, wil Centrum Veilig Wonen de (val)risico’s tijdens werkzaamheden verkleinen. Daarom moeten alle leidinggevenden van bedrijven die erkende vakmensen in kunnen zetten een training volgen: de training Bewust Leidinggeven aan Veiligheid. Wanneer leidinggevenden het belang inzien van veilig werken op hoogte, kunnen ze dit sneller en beter overbrengen op de vakmensen.
Zo vergroten we niet alleen de veiligheid van de vakmensen, maar ook uw veiligheid.

Toezicht

Behalve dat onze vakmensen aan deze extra eisen moeten voldoen, houden wij ook toezicht op de werkzaamheden die zij uitvoeren. Onze bouwcoaches en bouwinspecteurs controleren of de juiste materialen en methodes worden gebruikt. Ook letten zij op de veiligheid. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld verstandiger om een hoogwerker te gebruiken in plaats van een trap. Wanneer een mogelijk onveilige situatie wordt geconstateerd, gaan wij hierover met de vakmensen in gesprek. We zullen er alles aan doen om de werkzaamheden veilig te laten verlopen. Voor u, u omgeving en voor de vakmensen. De bouwcoaches houden in de gaten of de afwerking naar tevredenheid is uitgevoerd, of het project tijdig is afgerond en of de communicatie met u als bewoner naar tevredenheid is. De bouwinspecteurs zien er bijvoorbeeld op toe dat de vakmensen beschermende kleding dragen en dat het werkgebied goed afgezet is. Wanneer dit vanwege de veiligheid noodzakelijk is, kunnen de werkzaamheden worden stopgezet. Zo zien we toe op veilig en deskundig herstel.