Schadeherstel

Nieuwe schadeprotocol

Op woensdag 31 januari is door minister Eric Wiebes een nieuw schadeprotocol aangekondigd. Dit protocol treedt 19 maart 2018 in werking.
Meer informatie over het nieuwe schadeprotocol vindt u op de website van de Rijksoverheid. Klik hiervoor op onderstaande button.
Tot het nieuwe protocol in werking treedt, kunt u uw schade melden bij Centrum Veilig Wonen.

Meer over het nieuwe schadeprotocol

U wilt schade melden

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Centrum Veilig Wonen aangewezen als organisatie voor het registreren en opnemen van de schade. Deze taak vindt plaats onder toezicht van NCG. Alle schademeldingen die CVW heeft ontvangen sinds 31 maart 2017 worden volgens een nieuwe manier van schade opnemen behandeld. Vooruitlopend op het nieuwe schadeprotocol wordt daarbij gewerkt volgens een opnameprotocol. Nadat de schademelding is geregistreerd door CVW wordt een schadeopname ingepland. Bij de inspectie van de woning registreert de schade-inspecteur de gehele woning (binnen- en buitenkant) op aanwezige schades. De inspecteur maakt van de inspectie een verslag, maar doet geen uitspraak over de oorzaak van de schade. De bewoner krijgt het verslag ter inzage en kan aangeven of de schadeopname en –beschrijving volledig en juist zijn geregistreerd. Tevens wordt de bewoner gevraagd akkoord te geven op het verslag.  Het opnameverslag wordt vervolgens overgedragen aan het nog op te richten onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade. Dit Instituut beoordeelt dan de schade en bepaalt het schadebedrag. Voor meer informatie: lees verder.

U meldt uw schade

De schades worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Er wordt prioriteit gegeven aan schademeldingen binnen de provincie Groningen. Schades die worden gemeld, kunnen naar verwachting vanaf een half jaar later worden opgenomen.

Schone lei

Als tegemoetkoming en om te komen tot een schone lei doet NAM een eenmalig aanbod aan bewoners met openstaande schadedossiers, eenzijdig gesloten dossiers of alleen niet-aardbevingsgerelateerde schades. De schades moeten bij CVW of NAM gemeld zijn voor 31 maart 2017 12 uur. Bewoners die een voucher krijgen aangeboden, ontvangen hierover schriftelijk bericht van Centrum Veilig Wonen (CVW). 

naar pagina schone lei

In vijf stappen van schade naar beoordeling

Stap 1: U meldt schade bij CVW.

Stap 2: Er wordt een afspraak ingepland voor opname van de schade.

Stap 3: Er vindt schade-opname plaats: bij inspectie van de woning of gebouw worden alle aanwezige schades – zowel binnen als buitenzijde – geregistreerd.

Stap 4: De schademelder ontvangt het opnameverslag en geeft aan of de schade volledig en juist is geregistreerd. Dit leidt indien nodig tot aanpassingen in het verslag. De schademelder wordt tevens gevraagd akkoord te geven op het verslag.

Stap 5: Het opnameverslag wordt beoordeeld door het (op te richten) Instituut Mijnbouwschade en bepaalt de hoogte van het schadebedrag.