Stap 2: Het onderzoek naar de oorzaak van uw schade

Nadat u uw schademelding heeft gedaan, neemt Centrum Veilig Wonen contact met u op om een afspraak met een schade-expert in te plannen.

De schade-expert onderzoekt of uw schade veroorzaakt is door een aardbeving. Hij bespreekt de uitkomst van zijn onderzoek met u en geeft aan op welke wijze eventueel herstel kan worden uitgevoerd.

CVW werkt op basis van het schadeprotocol (versie 2, november 2016)

Drie schadecategorieën

De door u gemelde schade wordt door de schade-expert in een van de volgende drie categorieën ingedeeld:

 • De schade komt in zijn geheel door een aardbeving (A-schade)
  Er is geen sprake van achterstallig onderhoud, funderingsproblemen of andere onderliggende oorzaken.
   
 • De schade komt gedeeltelijk door een aardbeving (B-schade)
  Er was al schade aan uw woning of gebouw en deze schade is verergerd door een aardbeving. De al aanwezige schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw of een weg in de buurt (trillingen van verkeer).
   
 • De schade komt niet door een aardbeving (C-schade)
  De schade aan uw woning of gebouw was al aanwezig en is niet veroorzaakt of verergerd door een aardbeving. De schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), et cetera.

Expertiserapport

De schade-expert beoordeelt tijdens zijn bezoek van welke schade sprake is en neemt zijn conclusies op in het expertiserapport.

Nieuwe schade melden?

Wanneer u tot drie dagen voordat de schade-expert bij u op bezoek komt nieuwe schade constateert en deze meldt bij CVW, dan kan de schade-expert deze schade ook opnemen tijdens zijn bezoek.

Ontdekt u nieuwe schade ná het bezoek van de schade-expert? Doet u dan een nieuwe melding bij Centrum Veilig Wonen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een nieuwe afspraak met een schade-expert in te plannen.

Wanneer u schade bij ons meldt, onderzoekt de schade-expert of de schade is veroorzaakt door een aardbeving
Wanneer u schade bij ons meldt, onderzoekt de schade-expert of de schade is veroorzaakt door een aardbeving

Versneld Herstel

Wanneer er sprake is van kleine, minder complexe aardbevingsschade, dan kunt u in aanmerking komen voor Versneld Herstel. In dit geval kan al binnen vijf dagen na uw melding begonnen worden met het herstel van uw schade.