Stap 3: Expertiserapport : de uitkomst van het schade-onderzoek

Na het onderzoek naar de oorzaak van de schade aan uw woning of gebouw, stelt de schade-expert een expertiserapport op.

In het expertiserapport beschrijft de schade-expert de volgende onderdelen:

  • de omvang van uw schade;
  • of de schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door aardbevingen;
  • de kosten voor het herstel van de schade die (gedeeltelijk) is veroorzaakt door een aardbeving.
     

De schade-expert streeft ernaar om binnen 8 weken na het schade-onderzoek het expertiserapport voor u te maken. Centrum Veilig Wonen stuurt u vervolgens het rapport toe. Bij complexere schade(s), kan het langer duren voordat de expert het rapport heeft afgerond.

Wanneer u het niet eens bent met het expertiserapport, dan kunt u bezwaar maken tegen de uitkomsten ervan.

Begrippenlijst

In het expertiserapport worden termen gebruikt die u wellicht niet bekend zijn. Daarom hebben wij een begrippenlijst (pdf) gemaakt waarin wij een aantal termen toelichten.

Na het onderzoek naar de oorzaak van uw schade, maakt de schade-expert een expertiserapport
Na het onderzoek naar de oorzaak van uw schade, maakt de schade-expert een expertiserapport