Stap 5: De herstelwerkzaamheden

Voor uw veiligheid raden wij u aan om uw schade altijd te (laten) herstellen.
U kunt bij (gedeeltelijk) aardbevingsgerelateerde schade zelf kiezen hoe uw schade wordt hersteld. Wij adviseren u om de werkzaamheden uit te laten voeren via Centrum Veilig Wonen. De vakmensen die wij voor het herstel inschakelen, voldoen altijd aan de eisen van onze Erkenningsregeling.
Op die manier staan wij garant voor het geleverde herstel.

Herstelwerkzaamheden via Centrum Veilig Wonen

Wanneer u kiest voor herstel via Centrum Veilig Wonen, worden de werkzaamheden uitgevoerd door vakmensen die voldoen aan onze Erkenningsregeling. Deze vakmensen hebben aanvullende trainingen gevolgd en Centrum Veilig Wonen houdt toezicht op de werkzaamheden die zij verrichten.

Trainingen voor vakmensen

Onderdeel van onze Erkenningsregeling is dat vakmensen aanvullende trainingen volgen. Iedere vakman volgt bijvoorbeeld de training Communicatie en Gedrag in Aardbevingsgebieden. Het is namelijk erg belangrijk dat de vakmensen die bij u over de vloer komen u goed begrijpen en op een juiste manier met u en uw spullen om gaan. Maar ook dat zij u goed informeren over wat er met uw woning of gebouw gebeurt. En heel belangrijk: afspraak is afspraak. Wanneer een vakman (m/v) een afspraak onverhoopt niet na kan komen, zal hij u hierover tijdig informeren en samen met u een nieuwe optie kiezen.
Uiteraard hechten wij een groot belang aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat de meeste ongelukken in de bouw gebeuren tijdens werken op hoogte, wil Centrum Veilig Wonen de (val)risico’s tijdens werkzaamheden verkleinen. Daarom moeten alle leidinggevenden van bedrijven die erkende vakmensen in kunnen zetten een training volgen: de training Bewust Leidinggeven aan Veiligheid. Wanneer leidinggevenden het belang inzien van veilig werken op hoogte, kunnen ze dit sneller en beter overbrengen op de vakmensen.
Zo vergroten we niet alleen de veiligheid van de vakmensen, maar ook uw veiligheid.

Toezicht

Behalve dat onze vakmensen aan deze extra eisen moeten voldoen, houden wij ook toezicht op de werkzaamheden die zij uitvoeren. Onze bouwcoaches en bouwinspecteurs controleren of de juiste materialen en methodes worden gebruikt. Ook letten zij op de veiligheid. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld verstandiger om een hoogwerker te gebruiken in plaats van een trap. Wanneer een mogelijk onveilige situatie wordt geconstateerd, gaan wij hierover met de vakmensen in gesprek. We zullen er alles aan doen om de werkzaamheden veilig te laten verlopen. Voor u, u omgeving en voor de vakmensen. De bouwcoaches houden in de gaten of de afwerking naar tevredenheid is uitgevoerd, of het project tijdig is afgerond en of de communicatie met u als bewoner naar tevredenheid is. De bouwinspecteurs zien er bijvoorbeeld op toe dat de vakmensen beschermende kleding dragen en dat het werkgebied goed afgezet is. Wanneer dit vanwege de veiligheid noodzakelijk is, kunnen de werkzaamheden worden stopgezet. Zo zien we toe op veilig en deskundig herstel.