U kiest voor herstel via Centrum Veilig Wonen

U kiest voor herstel via Centrum Veilig Wonen

Wanneer in het expertiserapport is vastgesteld dat uw schade (gedeeltelijk) is veroorzaakt door een aardbeving, dan kunt u deze schade via Centrum Veilig Wonen laten herstellen. Omdat Centrum Veilig Wonen garant staat voor de kwaliteit van de herstelwerkzaamheden, adviseren wij u om hiervoor te kiezen.

Toezicht op veiligheid, kwaliteit en planning

Wanneer u kiest voor herstel via Centrum Veilig Wonen, dan houden wij toezicht op de veiligheid, kwaliteit en planning van de herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden daardoor niet alleen zeer vakkundig en adequaat uitgevoerd, maar u staat als bewoner ook altijd centraal.

Bovendien betekent kiezen voor herstel via Centrum Veilig Wonen ook dat er geen discussie ontstaat bij herstel van eventuele vervolgschade. Wanneer de kosten uiteindelijk hoger zijn dan toegekend in het expertiserapport, worden die meerkosten (mits goed onderbouwd) door ons uitbetaald.

Erkende vakmensen
Centrum Veilig Wonen werkt altijd met vakmensen die voldoen aan de Erkenningsregeling. Deze erkende vakmensen voldoen aan de door ons gestelde eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gedrag en communicatie. Ons belangrijkste doel is om u te ontzorgen. Wanneer u kiest voor herstel via CVW, heeft u hier zelf (bijna) geen omkijken naar. Wij zorgen ervoor dat de juiste vakmensen worden ingeschakeld en wij staan garant voor het geleverde herstel. Onze vakmensen laten uw huis altijd weer netjes achter. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent over het herstel.

Combineren van werkzaamheden
Daar waar mogelijk combineren we de herstelwerkzaamheden met het versterken en verduurzamen van woningen.

Bewonerstevredenheid
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, horen we graag van u hoe u dit heeft ervaren. Daarom laten wij een bewonerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. We vragen onder andere of u tevreden bent over het herstel en de aannemer, maar ook of u vond dat de aannemer voldoende tijd voor u nam. Samen met het oordeel van onze bouwcoaches en bouwinspecteurs, worden deze scores verwerkt in een waardewegingsmodel. Zo kunnen we altijd garanderen dat we de vakmensen met de hoogste scores qua veiligheid en bewonerstevredenheid in kunnen schakelen.

Andere mogelijkheden

U kunt er ook voor kiezen om het herstel te laten verlopen via uw eigen aannemer of voor uitbetaling van de schadevergoeding.