U kiest voor uitbetaling van uw schadevergoeding

U kiest voor uitbetaling van uw schadevergoeding

Wanneer in het expertiserapport is vastgesteld dat uw schade (gedeeltelijk) is veroorzaakt door een aardbeving, dan kunt u er voor kiezen om het bedrag, zoals genoemd in het expertiserapport, rechtstreeks aan uzelf te laten uitkeren.

Wanneer u voor deze optie kiest, dan kan Centrum Veilig Wonen niet toezien op het eventuele herstel. We willen u er daarom op wijzen dat u bij deze keuze zelf aansprakelijk bent voor verergering van de schade als gevolg van het niet of ondeskundig herstellen ervan. Wanneer u op een later moment nieuwe schade meldt, dan wordt de schade die u eerder gemeld en uitbetaald heeft gekregen niet nogmaals onderzocht.

Andere mogelijkheden

U kunt er ook voor kiezen om het herstel te laten verlopen via Centrum Veilig Wonen. Wij adviseren u om voor deze mogelijkheid te kiezen omdat wij dat garant staan voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast kunt u ook kiezen om de schade te late herstellen door uw eigen aannemer.