Aardbevingen

Zijn aardbevingen voorspelbaar?

Nee, aardbevingen zijn niet voorspelbaar. Er is de afgelopen twintig jaar veel onderzoek gedaan naar aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen. De huidige kennis over dit soort aardbevingen is niet voldoende om de tijd, plaats, sterkte en frequentie ervan te voorspellen.

Waar in Groningen is de meeste kans op aardbevingen?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bevingen daar voorkomen waar de compactie het grootst is, zoals in de omgeving van Loppersum. Meer informatie hierover vindt u op de website van Staatstoezicht op de Mijnen.

Hoe ontstaan de aardbevingen in Groningen?

Het zogenoemde Gasveld Groningen werd ontdekt in 1959 en staat in de top twintig van grootste gasvelden ter wereld. Door de gaswinning uit dit gebied, neemt de druk in de grond af. Omdat het gas op ongeveer drie kilometer diepte wordt gewonnen, zakt de bovenliggende laag soms in door die verminderde druk. Dat noemen we compactie. Op langere termijn leidt die compactie tot bodemdaling aan het oppervlak. Op het moment dat aardlagen (door compactie) bij een natuurlijke breuklijn in elkaar worden gedrukt, kan er spanning ontstaan. De aardlagen verschuiven dan met schokken: dat zijn aardbevingen.