Mijncvw: online schadedossier, inloggen en schade volgen

Hoe kan ik mijn schadedossier online inzien?

Zodra Centrum Veilig Wonen uw melding in behandeling heeft genomen, krijgt u een e-mail met daarin inloggegevens om uw schadedossier online in te zien via Mijncvw.

Wat kan ik vinden in het online dossier?

In uw online schadedossier vindt u onder andere de gegevens van uw bewonersbegeleider bij CVW. Via het portaal kunt u ook een aanvullende schade bij ons melden.

Worden dossiers gekoppeld als ik een nieuwe melding maak?

Ja, dit kan op basis van uw naam of wanneer u een aanvullende schade meldt via mijncvw. Mocht u bij een aanvullende schademelding een andere naam gebruiken (bijvoorbeeld uw meisjesnaam), dan hebben onze bewonersbegeleiders een overzicht van verwante meldingen, op basis van bijvoorbeeld het schade-adres. Daardoor kunnen uw meldingen alsnog gekoppeld worden.

Kunnen de gegevens in mijn online schadedossier worden aangepast als ik daar om vraag?

Als u inlogt op mijncvw, kunt u zelf enkele gegevens zoals uw naam en correspondentieadres aanpassen. Mocht u andere gegevens aangepast willen zien, dan kunt u dit voorleggen aan uw bewonersbegeleider.