Nieuwe schadepotocol

Op woensdag 31 januari is door minister Eric Wiebes een nieuw schadeprotocol aangekondigd. Dit protocol treedt 19 maart 2018 in werking.
Meer informatie over het nieuwe schadeprotocol vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Tot het nieuwe protocol in werking treedt, kunt u uw schade melden bij Centrum Veilig Wonen.