Schade en schadeherstel

Waar kan ik mijn schade melden?

U kunt uw schade melden bij Centrum Veilig Wonen. Dit kan via het schadeformulier, per post, telefonisch of persoonlijk in ons bewonerscontactcentrum. Zie onze contactgegevens.

Wanneer wordt mijn schademelding in behandeling genomen?

Vanaf 31 maart 2017 om 12.00 uur geldt een nieuw schadeproces. Voor deze nieuwe manier van werken is ook een nieuw schadeprotocol nodig. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt het nieuwe schadeproces uit samen met betrokken overheden en maatschappelijke partners. Vanaf 31 maart zorgt CVW dat alle nieuwe schademeldingen worden geregistreerd. De opname van deze schades volgen na 1 juli. Dan handelt CVW alle schademeldingen van na 31 maart om 12.00 uur af volgens het nieuwe protocol.

Ook op de website van de NCG vindt u informatie over het nieuwe schadeproces.

Mag ik de schade zelf repareren?

De eigenaar van de woning bepaalt zelf op welke wijze de schade wordt hersteld.
Let op: meld de schade wel bij CVW voor u zelf verdere stappen onderneemt.
CVW adviseert eigenaren om de schade door een professionele aannemer deskundig te laten herstellen. We hebben een erkenningsregeling voor de vakmensen die namens CVW uw schade kunnen herstellen.

Tot hoe lang terug mag ik schade door aardbevingen melden?

Ook oudere schade wordt in behandeling genomen. Wel is het zo dat met de jaren, de schade steeds moeilijker wordt toe te wijzen aan een aardbeving. Daarom is het verstandig om schade zo snel mogelijk te melden.

Hoe lang gaat het duren voor mijn schade is hersteld?

Elk schadegeval is anders en er is dus geen vaste termijn voor schadeherstel. Wel nemen wij na uw melding zo snel mogelijk contact met u op en houden we u tijdens het herstelproces op de hoogte door aan te geven wanneer u een volgende actie kunt verwachten. We proberen het proces samen met u zo snel mogelijk af te handelen.

Wanneer uw schade na 31 maart 2017 om 12.00 uur is gemeld, wordt deze afgehandeld volgens het nieuwe schadeprotocol. Dat is nu nog in ontwikkeling. Vanaf 1 juli dit jaar worden alle schades volgens dit nieuwe protocol afgehandeld. Dan is ook meer bekend over de termijn waarop een schade kan worden hersteld.

Wie controleert of het schadeherstel goed gedaan is?

Wanneer u de schade via Centrum Veilig Wonen laat herstellen, staat CVW garant voor het geleverde herstel. In de andere gevallen (herstel door eigen aannemer of uitbetaling van het schadebedrag) is de eigenaar verantwoordelijk dat het werk wordt uitgevoerd. Schade die ná 31 maart 2017 om 12.00 uur is gemeld wordt afgehandeld volgens het nieuwe nog te ontwikkelen schadeprotocol.

Is het verstandig om foto’s te maken als iets hersteld is?

Dat is ter beoordeling aan u zelf. Indien onverhoopt nieuwe schade optreedt, dan zal die schade opnieuw beoordeeld worden.

Welke opties zijn er voor schadeherstel?

Voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 12.00 uur biedt Centrum Veilig Wonen drie mogelijkheden voor de afhandeling:

  • Herstel door een door Centrum Veilig Wonen erkende aannemer
  • Herstel door een door uzelf gekozen aannemer
  • Uitbetaling

    Schades die ná de hierboven genoemde datum zijn gemeld, worden afgehandeld volgens het nieuwe schadeprotocol. Dat is nu nog in ontwikkeling. Op 1 juli dit jaar wil de NCG het nieuwe schadeprotocol klaar hebben.

    Ook op de website van de NCG vindt u informatie over het nieuwe schadeproces.

Waar vind ik informatie over de voucher / schone lei?

Zie hiervoor de pagina Schone lei.