Schadecategorieën

Welke schadecategorieën zijn er?

Zoals de schade-expert u tijdens zijn bezoek heeft verteld, kan de door u gemelde schade in drie categorieën worden verdeeld:

  • De schade komt in zijn geheel door een aardbeving (A-schade)

De schade die u heeft, komt in dit geval in zijn geheel door een aardbeving. Er is dus geen sprake van achterstallig onderhoud, funderingsproblemen of andere onderliggende oorzaken.

  • De schade komt gedeeltelijk door een aardbeving (B-schade)

Er was al schade aan uw woning of gebouw en deze schade is verergerd door een aardbeving. De al aanwezige schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), etc.

  • De schade komt niet door een aardbeving (C-schade)

De schade aan uw woning of gebouw is niet veroorzaakt of verergerd door een aardbeving. De schade die geconstateerd is, was al aanwezig en is niet verergerd door een aardbeving. De schade kan bijvoorbeeld komen door funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, aanbouw of verbouwing van uw woning of gebouw, een weg in de buurt (trillingen van verkeer), etc.