Samen maken we Groningen veiliger

Versterken

Het versterken van uw woning of gebouw

Centrum Veilig Wonen versterkt woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld en maakt de tijdens inspecties geconstateerde kwetsbare gebouwonderdelen veiliger. Uw veiligheid is van groot belang. Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken en leven.

De NPR

In Nederland geldt wetgeving over hoe er veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendig bouwen is niet opgenomen in de huidige bouwregelgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dit. In 2015 heeft de NEN-Commissie een richtlijn opgesteld: de Nederlandse Praktijkrichtlijn.  Deze richtlijn gebruiken wij nu als uitgangspunt voor het bouwkundig versterken van woningen.

Het plan van aanpak voor uw woning of gebouw

Wanneer na het inspecteren van uw woning is geconstateerd dat versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn of een kwetsbaar element moet worden aangepakt, wordt een plan van aanpak voor uw woning gemaakt. Uiteraard wordt dit plan met u besproken en wordt er rekening gehouden met uw wensen. Zo wordt bij bouwkundig versterken ook gekeken of er koppelkansen mogelijk zijn. Pas nadat u akkoord heeft gegeven op het plan van aanpak, gaat Centrum Veilig Wonen over tot het daadwerkelijk versterken van uw woning zodat deze voldoet aan de geldende richtlijn. Bij versterken is dat de NPR.

Uw wensen en uw situatie

Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en uw situatie. Het versterken van woningen kan tot overlast leiden. Soms leidt het versterken van een woning ertoe dat u een bepaalde periode niet in uw woning kunt verblijven. Wij zorgen dan, samen met andere partijen en altijd in overleg met u, voor tijdelijke woonruimte. Wij willen u in het gehele proces zo goed mogelijk ondersteunen. Met al uw vragen kunt u bij uw bewonersbegeleider van Centrum Veilig Wonen terecht. Hij of zij is uw vaste aanspreekpunt, weet welke mensen wanneer bij u langskomen en zorgt ervoor dat deze van elkaar weten wat ze doen.

Overzichtelijke bewonersmap

In de loop van het proces krijgt u op wisselende momenten te maken met projectleiders, constructeurs en aannemers. Al deze vakmensen voldoen aan de Erkenningsregeling van Centrum Veilig Wonen. Dit betekent dat zij voldoen aan de voorwaarden die wij gesteld hebben op het gebied van veiligheid, kwaliteit en communicatie. Ook ontvangt u mogelijk brieven en rapporten. Al deze informatie kunt u overzichtelijk bewaren in de informatiemap die u van ons ontvangt.

Uw verkeersveiligheid

Tijdens de werkzaamheden kan uw straat, of soms zelfs uw hele buurt, veranderen in een bouwplaats met veel bouwverkeer en verkeersdrukte. Daarom besteedt Centrum Veilig Wonen, samen met gemeenten en bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland, veel aandacht aan (verkeers)veiligheid. Voor u en uw omgeving, maar ook voor de vakmensen die het werk uitvoeren.

Kwetsbare gebouwelementen

In 2015 is Centrum Veilig Wonen gestart met de voorbereidingen op de versterkingsopgave. De aanpak begon met het signaleren van mogelijke risico’s. Bij de inspecties is bijzondere aandacht besteed aan schoorstenen en andere mogelijk kwetsbare gebouwonderdelen zoals balkons en ornamenten.

meer over dit programma

Nieuwbouw aardbevingsbestendig

In opdracht van Centrum Veilig Wonen zijn begin 2015 43 woningen in Loppersum geïnspecteerd. Uit de inspecties is gebleken dat de constructie van de woningen niet geschikt is om de noodzakelijke versterkingsmaatregelen uit te voeren. Er is daarom geadviseerd om de woningen te slopen en nieuw te bouwen. Als vanzelfsprekend zijn de bewoners zeer nauw betrokken bij de planvorming.

Nieuwbouw aardbevingsbestendig

Scholen

Gebouwen waar veel mensen samenkomen, krijgen voorrang bij de versterkingsopgave. Dit zijn bijvoorbeeld scholen. Centrum Veilig Wonen zet zich in om scholen in het gebied van het Groninger gasveld beter bestand te maken tegen aardbevingen.

 

versterken scholen

Versterken van corporatiewoningen

Woningcorporaties uit het aardbevingsgebied werken samen met Centrum Veilig Wonen om huurwoningen aardbevingsbestendig te verbouwen. De huizen worden naast aardbevingsbestendig ook zéér energiezuinig gemaakt.
 

corporatiewoningen