Kwetsbare gebouwonderdelen

Aanpak kwetsbare gebouwonderdelen

In 2015 is Centrum Veilig Wonen gestart met de voorbereidingen op de versterkingsopgave. De aanpak begon met het signaleren van mogelijke risico’s. Door het ontbreken van normen voor aardbevingsbestendigheid in de Nederlandse bouwregelgeving zijn in 2015, op basis van de destijds vastgestelde voorlopige richtlijn en het bijbehorende Stuurgroepadvies, op grote schaal huizen en gebouwen geïnspecteerd. Eerst door middel van straatinspecties en, als daar aanleiding voor was, door middel van een uitgebreide inspectie in de woningen en gebouwen. Er is daarbij van binnen naar buiten gewerkt, te weten vanuit Loppersum naar de verdere omgeving. Bij de inspecties is bijzondere aandacht besteed aan schoorstenen en andere mogelijk kwetsbare gebouwonderdelen zoals balkons en ornamenten.