Erkenningsregeling

Een CVW-erkende vakman (m/v) voldoet aan de standaarden die CVW stelt

Centrum Veilig Wonen wil daadkrachtig de aardbevingsschades, het bouwkundig versterken en het verduurzamen van gebouwen aanpakken, zoveel mogelijk samen met regionale bedrijven en vakmensen.

Erkenningsregeling

De bewoner staat centraal en CVW hecht daarom veel waarde aan de veiligheid van de bewoner. Daarom heeft CVW een Erkenningsregeling opgesteld waaraan de in te zetten vakmensen (inspecteurs, ingenieurs, constructeurs en aannemers) moeten voldoen. Zo weet u als bewoner dat een door het CVW-erkende vakman (m/v) altijd voldoet aan de standaarden die CVW gesteld heeft aan veiligheid, kwaliteit en communicatie. Om hier op toe te zien, worden de vakmensen vanuit CVW begeleid door bouwcoaches en gecontroleerd door bouwcontroleurs.

Waarom een Erkenningsregeling?

We vinden het erg belangrijk dat we de bewoners zo goed mogelijk kunnen helpen. We vragen dus ook net iets meer en willen graag van de bewoners weten hoe ze de dienstverlening hebben ervaren. We werken aan een systeem waarin alle punten waar wij waarde aan hechten, zoals kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid, worden omgezet in een score. De vakmensen die bewijzen dat ze net een stapje verder gaan, halen dus een hogere score en komen hogerop in ons systeem te staan. Zo weet u dat u altijd kwaliteit kunt verwachten.

Vraag om een CVW-legitimatie

Wanneer er werkzaamheden aan uw huis moeten worden verricht, komen er mogelijk verschillende personen bij u over de vloer. Centrum Veilig Wonen komt nooit onaangekondigd bij u op bezoek. Twijfelt u of de persoon of het bedrijf dat zich bij u meldt wel in opdracht van Centrum Veilig Wonen werkt? Vraag dan naar het CVW-legitimatiebewijs. Alle door CVW erkende vakmensen beschikken over dit legitimatiebewijs (een pas) en kunnen dat aan u tonen. Vakmensen die onlangs erkend zijn kunnen u een voorlopige erkenning tonen. U kunt altijd even bellen met onze afdeling Erkenningsregeling om het te controleren: 0596 205 012.

Verdeling van opdrachten onder erkende vakmensen

Inmiddels heeft CVW ruim 4500 vakmensen erkend. Deze vakmensen kunnen via CVW opdracht krijgen om werkzaamheden te verrichten.


Extranet

Heeft uw bedrijf erkende vakmensen in dienst? Dan kunt u gebruik maken van ons extranet (gebruikersnaam en wachtwoord vereist).

naar het extranet van CVW

Erkenningsregister

Een overzicht van bedrijven die erkende vakmensen kunnen inzetten, het erkenningsregister, kunt u hier downloaden: Download Overzicht bedrijven met erkende vakmensen - perceel 3 en 2 - per 7 november 2019.pdf. Let op: dit is een voorlopig overzicht. Door beoordeling van bewoners en de controle van onze bouwregisseurs op kwaliteit, veiligheid en communicatie kunnen zich wijzigingen voordoen in het Erkenningsregister. Echter op dit moment hebben we nog niet met alle bedrijven ervaring kunnen opdoen en alle vakmensen kunnen beoordelen. Erkenningen kunnen worden ingetrokken en nieuwe vakmensen kunnen worden erkend.