Bedum: versterken van GBS de Horizon

Bedum: versterken van GBS de Horizon

 

Wanneer?

Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, vindt de sloop van school naar verwachting plaats in het voorjaar van 2017. De kinderen kunnen rond de kerst van 2017 terugverhuizen naar de nieuwe school.

Met wie werken we samen?

In het ontwerpproces, dat tot doel heeft te komen tot een aardbevingsbestendig, functioneel schoolgebouw, dat voldoet aan de eisen van nu, werken we samen met de gemeente, het schoolbestuur, Centrum Veilig Wonen en NAM. De uitvoerende partijen zijn VIIA, Architectenburo Klamer, BAM en BAM Techniek.