Bedum: versterken van RKBS St. Walfridus

Bedum: versterken van RKBS St. Walfridus

 

St. Walfridus

De St. Walfridusschool is een karakteristiek gebouw met een later aangebouwde aanbouw. Uit inspecties is gebleken dat die aanbouw eigenlijk niet aardbevingsbestendig kan worden gemaakt. Daarom is voor de aanbouw gekozen voor nieuwbouw en wordt het hoofdgebouw aardbevingsbestendig gemaakt. De bouwkundige versterking van en gedeeltelijke nieuwbouw van de St. Walfridusschool maakt onderdeel uit van het scholenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. 

Wanneer?

Begin 2017 is, vooruitlopend op de onherroepelijke omgevingsvergunning, gestart met asbestsanering in het gebouw. De versterkingswerkzaamheden zijn voor de kerst van 2017 afgerond.

Met wie werken we samen?

In het ontwerpproces, dat tot doel heeft te komen tot een aardbevingsbestendig, functioneel schoolgebouw, dat voldoet aan de eisen van nu, werken we samen met de gemeente, het schoolbestuur, Centrum Veilig Wonen en NAM. De uitvoerende partijen zijn Meander Architecten (Bedum), Plegt Vos (Assen) en BAM Techniek (Groningen).