Versterken van corporatiewoningen

Versterken van corporatiewoningen

 

Versterken van corporatiewoningen

Acht woningcorporaties uit het aardbevingsgebied werken samen met Centrum Veilig Wonen om huurwoningen aardbevingsbestendig te verbouwen. De huizen worden naast aardbevingsbestendig ook zéér energiezuinig gemaakt. De eerste 175 woningen zijn versterkt en verduurzaamd opgeleverd. Na de evaluatie van de werkzaamheden aan deze 175 woningen is gestart met de tweede fase van de pilot versterken, verduurzamen en verbeteren van corporatiewoningen. In deze tweede fase worden 375 woningen van vier woningbouwcorporaties aangepakt. Het gaat om woningen in Appingedam, Garrelsweer, Loppersum, Middelstum, ’t Zand, Ten Post, Wirdum en Zandeweer.

 

Video van de aanpak van de eerste corporatiewoningen in 2015:

Veiligheid en kwaliteit

De aanpak van de woningen heeft een tweeledig doel. Zo moeten Groningers veilig wonen en zich weer veilig voelen in hun woning. Daarnaast willen de corporaties ook een stap vooruit maken in de kwaliteit van wonen door te zorgen voor verbeterde, comfortabele en duurzame woningen.

De funderingen worden breder gemaakt
De funderingen worden breder gemaakt

Wat betekent aardbevingsbestendig bouwen?

Aardbevingsbestendig verbouwen betekent dat de draagconstructie zo wordt versterkt dat deze voldoet aan de beschikbare richtlijn voor aardbevingsbestendig verbouwen. Bij de aanpak van de eerste 175 corporatiewoningen zijn verschillende versterkingsmethoden toegepast die allen voldoen aan deze beschikbare richtlijn. Sommige woningen zijn versterkt met een constructie van staal, anderen met beton. Op deze manier is ervaring opgedaan met verschillende methoden en de gevolgen daarvan voor de bewoners en hun omgeving. Deze ervaringen nemen we mee bij de aanpak van de 375 woningen in 2017.  Bij deze woningen wordt veelal gekozen voor versterking middels een staalconstructie aan de buitenzijde in combinatie met nieuwe gevels.

Aardbevingsbestendig én duurzamer

Belangrijk extra element van de versterkingsoperatie is verduurzaming. Naast het versterken, worden de woningen namelijk ook energiezuiniger gemaakt. De woningen worden geïsoleerd, krijgen driedubbel glas, betere ventilatie en worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. De woningen worden verduurzaamd tot Nul op de Meter, wat inhoudt dat zij energieneutraal kunnen worden bewoond. Met de verbeteringen volgen corporaties de werkwijze van Stroomversnelling, een landelijk initiatief om te onderzoeken hoe huurwoningen energieneutraal verbeterd kunnen worden.

De gevels worden één voor één voor de woningen geplaatst
De gevels worden één voor één voor de woningen geplaatst

Bewoners ondersteunen en ontzorgen

Bij dit project komt veel op de bewoners af. Daarom stellen de corporaties, CVW en de aannemers alles in het werk de bewoners te ondersteunen en ontzorgen. CVW zorgt bovendien voor een goede afstemming tussen de uitvoerende partijen zodat de versterkingsoperatie vlot en efficiënt kan verlopen. Waar mogelijk ondersteunen CVW en marktpartijen de corporaties in de bewonerscommunicatie. Verwacht wordt dat de meeste bewoners tijdens de werkzaamheden niet thuis kunnen blijven wonen. Daarom realiseert CVW op een aantal locaties in het gebied woningen waar huurders tijdelijk kunnen wonen. Deze woningen kunnen later ook voor de versterkingsopgave, die CVW onder regie van de NCG uitvoert, worden ingezet. Of een bewoner een tijdelijke woning gebruikt, wordt door de woningcorporatie in overleg met de bewoner bepaald.

Unieke samenwerking

Een project van deze omvang kan alleen slagen als alle partijen goed samenwerken en samen het belang van de bewoners voor ogen houden. In totaal nemen acht corporaties aan het project deel:

Wierden en Borgen
Acantus
Woongroep Marenland
Stichting Woningbouw Slochteren / Lefier
Woonstichting Groninger Huis
Stichting Uithuizer Woningbouw
De Delthe
Woonzorg Nederland


De zeven marktpartijen waarmee CVW samenwerkt bij de aanpak van deze woningen zijn: Bouwbedrijf Kooi, BAM Wonen, Bouwborg, Van Wijnen Noord, Friso Bouwgroep, Rottinghuis en Geveke Bouw.